Oferta:

Pomiary elektryczne
 • rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
 • rezystancji izolacji kabli
 • badanie wyłączników RCD ( różnicowoprądowych)
 • pomiary impedancji pętli zwarcia( zerowanie)
 • pomiary rezystancji urządzeń odgromowych
 • pomiary fotometryczne oświetlenia
Montaż instalacji elektrycznych
 • montaż instalacji w domkach jednorodzinnych
 • montaż instalacji przemysłowych
 • montaż układów pomiarowych bezpośrednich i półpośrednich
 • montaż i prefabrykacja rozdzielnic modułowych
 • układanie kabli elektroenergetycznych
 • montaż instalacji elektrycznych na wysokościach
 • montaż instalacji EIB (KNX) ( inteligentny dom)
 • inne prace związane z wykonawstwem instalacji elektroenergetycznych
Dozór, serwis, konserwacja
 • stały dozór nad eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych
 • stały serwis urządzeń przemysłowych na terenie zleceniodawcy
 • stała konserwacja (24h) urządzeń i instalacji elektrycznych, przez okres umowy rozliczany ryczałtem
 • konserwacja oświetlenia, nagrzewnic, wentylatorów itp. na wysokościach